โรงเรียนลาซาล ขอต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอก (หน่วยประเมินเคมบิรดจ์ เอ็ดยูเคชั่น) รอบ 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2553

Photo album created with jAlbum 9 and PhotoBox | Skin sponsor: Mr Green Casino.