การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนลาซาลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
วันที่ 6 กรกฏาคม 2554

Photo album created with jAlbum 9 and PhotoBox | Skin sponsor: Mr Green Casino.