ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับประถมศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมกลุ่ม 18 สัมพันธ์ ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มีการประกวดแข่งขัน ดังนี้ หัวข้อเรื่อง รู้รักษ์..ทะเลไทย

1. แข่งขันทักษะ คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Paint
ได้รับวุฒิบัตรรางวัลที่ 1 ด.ญ.ธันยพร กิจกล้า ป.6/9
ครูผู้ฝึกสอน มิสชัญญาภัค ทองรวยโรจ ม.ปณิธิศร์ แพงคำ

2. แข่งขันวาดภาพ
- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ด.ญ.พรปวีณ์ เตรมณี ป.6/1
- รางวัลชมเชย ด.ญ.จิรัฏฐพร เทพช่วย ป.5/1
ครูผู้ฝึกสอน ม.วิเชียร อาจกันภัย ม.โยธิน วงษ์สะอาด

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (.*) [ วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09:01 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th