ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3)

ด.ช.เวคา แนวโอโล ป.3/1 ผ่านเกณฑ์
ด.ญ.ศนิสา หวันมะหมูด ป.3/1 ผ่านเกณฑ์
ด.ญ.นันท์นภัส ไม้ดัด ป.3/8
ครูผู้ฝึกสอน ม.เสาวนีย์ จินประยูร

ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6)
ด.ญ.พิศลยา พรหมวิจิตร ป.6/1 ผ่านเกณฑ์
ด.ญ.กิ่งแก้ว สิงหสูต ป.6/1 ผ่านเกณฑ์
ด.ญ.จิราภา มานะวงศ์เจริญ ป.6/9 ผ่านเกณฑ์
ครูผู้ฝึกสอน ม.สาลี แก้วสนั่น

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (.*) [ วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554 เวลา 11:34 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th