ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการแข่งขันดังนี้
สุนทรพจน์ภาษาไทย
๑) ด.ช.จตุพล เขียวแสง ชั้น ม.๑/๙ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒) ด.ญ.เกสรา บานชื่น ชั้น ม.๓/๘ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๓) ด.ญ.นันทาศิริ ม่วงทอง ชั้น ม.๒/๑ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๔) ด.ญ.กัลยา ยุติธรรม ชั้น ม.๒/๒ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๕) ด.ญ.นภัสวรรณ สุดรัตน์ ชั้น ม.๓/๒ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
๖) ด.ญ.ฐิดายุ รามโกมุท ชั้น ม.๓/๑ ได้รับเกียรติบัตรชมเชย
ครูผู้ฝึกสอน ม.อภิชา พุ่มพวง, ม.มลฤดี ชวดชัยภูมิ, ม.ปัทมา ผลสินธุ์
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
๑) ด.ช.ณัฏฐชัย มาสวัสดิ์ ชั้น ม.๒/๘ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
๒) ด.ช.กิตติภัทร์ เตรณานนท์ ชั้น ม.๑/๒ ได้รับเกียรติบัตรชมเชย
๓) ด.ญ.สิโรบล ประสิทธิ์นอก ชั้น ม.๑/๒ ได้รับเกียรติบัตรชมเชย
ครูผู้ฝึกสอน ม.ญาตา ติรพัฒนผล, Ms. Merle Magluyan Tagaduar, Mr.Stephen John Murray and
Mr. Malikkya Rahem
สุนทรพจน์ภาษาจีน
๑) ด.ช.ชัยธวัช แซ่ลี ชั้น ม.๑/๒ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
๒) ด.ญ.ลิษา แซ่ย่าง ชั้น ม.๑/๒ ได้รับเกียรติบัตรชมเชย
ครูผู้ฝึกสอน ม.มนชัย แซ่ก้วย


webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (.*) [ วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 10:13 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th