ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล ดังนี้
นายธนากร ช่วยคิด นักเรียนา ชั้น ม.3/1 ผ่านเข้ารอบเจียระไนเพชร ลำดับที่ 39 ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท และยังได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันรอบเจียระไนเพชร ดังนี้
1. เด็กหญิงธัญญาพร ชัยชิต ม.3/1
2. เด็กหญิงกัลยา ภูนา ม.3/1
3. เด็กชายศุภโชติ ภิญโญวรภาค ม.3/1

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (.*) [ วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 17:29 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th