ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล หมวดสังคมศึกษาฯ

วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ดังนี้
- ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมวุฒิบัตร
ระดับประถมศึกษาตอนต้น ด.ช.วงศธร พิพัฒน์สถาพรกิจ ป.๓/๘
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ปวันพัฒน์ ปิ่นสวัสดิ์ ม.๓/๘
- ได้รับวุฒิบัตร ดังนี้
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
๑. ด.ญ.สิตานันท์ เจริญเชื้อ ป.๓/๑
๒. ด.ญ ชวัลลักษณ์ บุญถนอมศรี ป.๕/๓
๓. ด.ญ. ตรีทิพยนิภา ประภานิล ป.๓/๗
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
๑. ด.ญ.อารีย์ เลิกนอก ป.๕/๑
๒. ด.ญ.ณัชชา รักธรรม ป.๖/๙
๓. ด.ญ.รดาพรรษ นิคมคณารักษ์ ป.๖/๑
๔. ด.ญ.ปณัตตา น้อยหัวหาด ป.๕/๘
๖. ด.ช.พีรณัฐ รัตนพรเพชร ป.๖/๑

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (180.183.130.*) [ วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08:41 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th