ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล หมวดศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ณ. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลที่ ๓ จากการวาดภาพประเภททีมหัวข้อ "เมืองไทยมีของดีอยู่มาก"
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่
๑. ด.ญ.ธนัชชา กิตติทวีสิน ม.๓/๑
๒. ด.ญ.ภัทรากมล ขวัญมงคลทอง ม.๓/๒
๓. ด.ญ.ณัฎฐากร กิตติทวีสิน ม.๑/๑
ม.สุรเชษฐ พลายงาม ครูผู้ฝึกสอน

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (180.183.130.*) [ วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08:43 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th