ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันซีคอนเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘

ประเภท All Star Cheer Dance รุ่น Super Junior
จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐
๑.ด.ญ.สุภิสรา พูลศิริ ป.๔/๑
๒.ด.ญ.นชพร จวงมุทิตา ป.๔/๕
3๓ด.ญ.ชุติกาญจน์ ชูตินันท์ ป.๓/๒
๔.ด.ญ.ธีรนุช พิพัฒพันธ์ ป.๔/๒
๕.ด.ญ.ณัฐณิชา สุขวัฒนาการวิทย์ ป.๕/๘
๖.ด.ญ.ปุณิภา เปี่ยมถาวร ป.๕/๔
๗.ด.ญ.อังศุธร ศยวงศารักษ์ ป.๔/๒
ครูผู้ควบคุมดูแล นางมัลลิกา ลมูลศิลป์

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (180.183.134.*) [ วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 11:02 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th