ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 4

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมทูตน้อยพาเที่ยวมหานคร
Online โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556
1. นายวริศ คุณากรวงศ์
2. นายธนพล สันติมณีรัตน์
3.นายเอกศิษฐ์ ทรงอุดมวัฒนา
4. นายอิงครัตน์ โพธิบัตร
5.น.ส.รินทร์ลิตา จิโรชวิสิทธิ์
6. น.ส.ฐิติวัลคุ์ นาแก้ว
7.น.ส.ปนัสยา พงษ์ฉวี
8. น.ส.นฤมล พรนฤนาท
9. น.ส.ทิมพิกา ทองขาว
10. น.ส.พรรณธิภา ยะปะเตา
คุณครูผู้ฝึกสอน
ม.เพียงดาว อุสุมสารเสวี และ ม.ทัศนีย์ นิรันดรเกียรติ


webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (115.87.125.*) [ วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 16:27 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th