ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล

เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 43
ณ สนามกีฬาธูปเตมีย์ ดอนเมือง
- แอโรบิค รุ่นมัธยม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท
มีรายชื่อดังนี้
1 ด.ญ.นันนภัทร์ ภู่น้อย ม.2/1
2 ด.ญ.เบญจมาภรณ์ เป็นสุข ม.2/2
3 ด.ช.ณัฐผล จันทร์ทรา ม.3/1
4 ด.ญ.สิภัสสร ฤกษ์ศิริวรรณ ม.3/2
5 ด.ญ.หรรษา ลีลารมย์ ม.3/2
6 ด.ญ.เมทิกา ผจนาเดชเจริญ ม.3/2
7 ด.ญ.อรพิม แซ่ผู่ ม.3/2
8 ด.ญ.กนกร ทองมีศรี ม.3/3
9 ด.ญ.ปัทมาวรรณ์ เจริญสุข ม.3/3
10 ด.ญ.มนันชนก ปัตสาย ม.3/3
11 ด.ญ.พรรษมล เตชะสิทธิ์ ม.3/4
12 ด.ญ.ธนารีย์ ก้อนทอง ม.3/4
13 ด.ญ.เดนิสา วังคะฮาต ม.2/2
14 ด.ช อัษฐาวุธ เศรษฐศิระกุล ม.3/4
15 ด.ช.นาซิส ศยวงศ์ษารักษ์ ม.3/4

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.36.*) [ วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 16:25 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th