ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมการนำเสนอโครงการประหยัดน้ำประปา

ของการประปานครหลวง
ไ ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 7000 บาท
นักเรียนที่เข้าร่วมดังนี้
1. ด.ญ.นฤมล แดงเปี่ยม ม.2/1
2. ด.ญ.ธันยธรณ์ รุ่งรัตนกุล ม.2/1
3. ด.ญ.ธนพร เศรษฐธนวัฒน์ ม.2/1
4. ด.ญ.อริษรา ขาวสุวรรณ ม.2/1
5. ด.ช.ณัฐพล จันทรา ม.3/1
6.ด.ช.ณัฐวุฒิ แก้วพวง ม.3/7
7.ด.ญ.อิสรียา ตรีระสกุล ม.3/5

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.36.*) [ วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 16:28 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th