ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลซาลเข้าร่วมแข่งขันรายการเพชรยอดมงกุฏ

ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ได้รับรางวัลวุฒิบัตร ผ่านเกณฑ์
ด.ญ. นันท์นภัส ไม่ดัด ป.๖/๘
ด.ญ. พรชนัน สุทธิจิต ป.๖/๘
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลวุฒิบัตร ผ่านเกณฑ์
ด.ช. เวคา แนวโอโล ป.๖/๑
ด.ช. ทิวไผ่ทอง รอดวงศ์ ป.๖/๑
ด.ช. ศุภณัฐ รักษ์คิด ป.๖/๑
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ได้รับรางชมเชย ได้รับรางวัลวุฒิบัตร และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
ด.ช. ชนธัญ ตั้งหลักดี ป.๓/๙
ด.ญ. อารีย์ เลิกน้อย ป.๖/๑
ด.ญ. ธัญกร ตันสุวงษ์ ม.๓/๙
ได้รับรางวัลวุฒิบัตร ผ่านเกณฑ์
ด.ญ. นภษร คงสกุลเจริญ ป.๖/๑

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.181.*) [ วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 08:54 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th