ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีรับบัว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑ การแข่งขันประกวดคำขวัญประเพณี รับบัว ในหัวข้อ "มรดกภูมิปัญญาไทย
วัฒนธรรมของชาติ" ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท
ด.ช. เรือรบ นิลนิมิต ม.๓/๑
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ การเขียนข้อความร้อยแก้วหัวข้อ "มรดกภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมของชาติ ประเพณีรับบัว"
ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
ด.ญ. นฤมล แดงเปี่ยม ม.๒/๑
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "น้ำพระทัยพ่อ" จัดโดย การประปานครหลวง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๘๐๐ บาท
ด.ญ. ฐิดาภรณ์ จรุงพันธ์ ม.๓/๑
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ ได้รับเกียรติบัตร
ด.ญ. กฤติยา ราศีสิทธิ์ ม.๓/๗
เข้าร่วมการแข่งขัน วาดภาพ งานสัมมนาวิชาการ ๒๕๕๗ ในหัวข้อ "เกษตรไทยก้าวไกลทั่วโลก"
- ได้รับรางวัลชมเชย
ด.ญ.ภารดี อุดมรัตน์ ม.๓/๔

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.181.*) [ วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09:33 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th