ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมปลาย

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมปลายได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมกระดานทางวิชาการ
"ACSP Logic Games #2" ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 557
ผลปรากฏว่า นายภีม วิไลวงศ์ เสถียร ม.5/1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 Crossword Puzzle
รุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยรางวัล วุฒิบัตร และจำนวนเงิน 900 บาท
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระภาษาไทย ระดับมัธยมปลาย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรางวัลแต่งคำขวัญประเพณีรับบัว ในงานประเพณีรับบัว อ.บางพลี
ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นายเจษฏา เจือไธสง ม.6/1
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ระดับมัธยมปลาย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันปัญหาทางวิชาการ ตอบปัญหาประเพณีรับบัว หัวข้อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒณธรรมชาติ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท ได้แก่
น.ส.ธนพร พิศพรรณ ม.5/1
น.ส.สุวภัทร ทิพยรัตน์สุนทร ม.5/1
น.ส.นภัสวรรณ์ สุดรัตน์ ม.5/1
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมปลาย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันมาตรฐานโลก ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินรางวัล 3000 บาท ได้แก่
นายศุภฤกษ์ วรชาติเดชชัย ม.6/1
นายสัณหภาพ ศรีจุมปา ม.6/2

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.181.*) [ วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09:35 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th