ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันประกวดหนังสั้นโครงการ LSC 3 D

ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินสนับสนุนโครงการ 3000 บาท
1 ด.ญ.ธนพร เศรษฐ์ชนวัฒน์ ม.2/1
2 ด.ญ.ธันยธรณ์ รุ่งรัตนกุล ม.2/1
3 ด.ญ.นฤมล แดงเปี่ยม ม.2/1
4 ด.ญ.อริษา ขาวสุวรรณ ม.2/1
5 ด.ญ.ณัฏฐากร กิตติทวีสิน ม.2/1
6 ด.ญ.กานต์ชนก เรืองศรี ม.2/1
7 ด.ญ.ชนิตา อ่อนนุช ม.2/1
8 ด.ช.ณัฐธีร์ รัฐวรีพรมงคล ม.2/6
9 ด.ญ. นภสร บุนนาคเจิรญ ม.2/1

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.181.*) [ วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 09:36 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th