ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมปลาย

งาน PK Open House 2015 เปิดรั้ว ฟ้า-เหลือง ที่ ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ดังนี้
กิจกรรมแข่งขันการเขียนสะกดคำ
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนภสร ศวสกุลเจริญ ชั้น ป.6/1
กิจกรรมแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายเวคา แนวโอโล และเด็กชายทิวไผทอง รอดวงศ์ ชั้น ป.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายศุภณัฐ รักษ์คิด และเด็กหญิงกัลยดา เบญจลักษณพร ชั้น ป.6/8
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายพีรวัส บุญหลง ชั้นป.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายนิธิ ไม้เกตุ ชั้น ป.6/8
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paintbrush
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ ชั้น ป.5/5
กิจกรรมแข่งขันการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม MS PowerPoint
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงศศิกานต์ ชุ่มทรวง ชั้น ป.6/8
กิจกรรมแข่งขัน Spelling Bee
ประเภทเดี่ยว รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนุชนิชา ทองประเสริฐ ชั้นป.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขวัฒนาการวิทย์ ชั้นป.6/8
ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงเก็จมณี พิมพ์วิจิตร ชั้นป.6/8
และเด็กหญิงพรชนัน สุทธิจิต ชั้นป.6/8
กิจกรรมแข่งขัน Quick-Opening Dictionary ประเภททีม
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงรัสรินทร์ ฐิติวงค์ธนโชค ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงนันท์นภัส ไม้ดัด ชั้น ป.6/8
และเด็กหญิง ทิพรดา พันธ์หอม ชั้น ป.6/8
กิจกรรมแข่งขัน ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภททีม
ทีม A รางวัลชนะเลิศ เด็กชายอริยะ ผจญยุทธ ชั้นป.5/7
เด็กชายพุฑฒิพล เจียมอนุกูลกิจ ชั้น ป.5/7
และ เด็กชายศิระ วิเศษโวหาร ชั้น ป.5/8
ทีม B รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงศุภิสรา ศรประสิทธิ์ ชั้นป.5/8
เด็กหญิง ภัทรนิษฐ์ เดิมหลิ่ม ชั้นป.5/8
และ เด็กหญิงอนัญญา จารุวรานนท์ ชั้น ป.6/7

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.182.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09:10 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th