ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล

สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1 18813706 เด็กหญิงศศิกานต์ ชุ่มทรวง
100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
2 18813730 เด็กหญิงเก็จมณี พิมพ์วิจิตร
100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์
3 18813748 เด็กชายทิวไผ่ทอง รอดวงค์
100 คะแนน วิชา คณิตศาสตร์

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (180.183.122.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 10:35 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th