ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล

ระดับมัธยมปลาย เข้าร่วมแข่งขันการประกวดเรียงความโครงการ "เยาวชนรักษ์ช้างไทย" ประจำปีการศึกษา 2558
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และโล่รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร
และเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท
คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ณ สถาบันคชบาล แห่งชาติในพระอุปถัมภ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558
ประกอบไปด้วย
1. น.ส.รํฐทิชา เทียมมงคล ม.6/1
2. น.ส.ธนพร พิศพรรณ ม.6/1
3. น.ส.น้ำเพชร ไชยเจริญ ม.6/1
4. น.ส.สุวภัทร ทิพย์รัตน์สุนทร ม.6/1
5. คุณครูสุนิสา เสวกวิหารี
คุณครูผู้ฝึกสอน คุณครูอุมาพร อบมา

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.184.*) [ วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 10:02 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th