ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เข้าร่วมประกวดวาดภาพ-ระบายสี ในหัวข้อ “เยาวชนและสัตว์น้ำ”
(Youth and Fish Drawing-Competition)
เพื่อเพิ่มความตระหนักของนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย
โดยผ่านศิลปะการวาดภาพระบายสี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
ณ ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค
ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
1. ด.ญ.ประภาพรรณ ปานเจริญ ม.3/4
2. ด.ญ.หทัยมาตา บุณยรัตกลิน ม.3/8
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดวาดภาพ-ระบายสี
และได้รับทุนการศึกษาทีมละ 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.183.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09:17 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th