ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล

จากการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชร ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา 2559
ได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
1. ด.ญ.กัญจน์รัชฐาน มะลิวัลป์ ป.3/1 ได้รับรางวัลชมเชย
ครูผู้ฝึกสอน ม.มะยุรี ดีสุ่ย
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
1. ด.ญ.ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ ป.6/6 ได้รับรางวัลชมเชย
ครูผู้ฝึกสอน ม.จารุณี โพธิ์น้อย
2. ด.ช.วงศธร พิพัฒน์สถาพรกิจ ป.6/8 ได้รับรางวัลชมเชย
ครูผู้ฝึกสอน ม.พวงทอง จู่ข้อง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ด.ญ.พรชนัน สุทธิจิต ม.2/9 ได้รับรางวัลชมเชย
ครูผู้ฝึกสอน ม.กัลยา พลอยชุม

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.181.*) [ วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09:25 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th