ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ณ ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ด.ญ.พรพิรุณ สงวนศิลป์ ป.5/6 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ญ.จิรัชญา พุ่มเจริญ ป.6/6 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ญ.กนกรดารัศธิ์ รติเวโรจน์กุล ป.6/6 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ญ.ชนากานต์ มานะธ ารง ป.6/6 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ญ.สิตานัน เจริญเชื้อ ป.6/1 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ญ.วิมลสิริ โพธิ์น้อย ป.6/6 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ช.พีรวิชญ์ รอดสงค์ ป.6/6 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ด.ช.ฐนวัฒน์ จิณวุฒิ ป.5/6 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.181.*) [ วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:55 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th