ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล นางสาวศศินิภา จันทร์ฉาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
จากการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
“รางวลัหม่อมหลวงบญุเหลือ เทพยสุวรรณ” เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
ครูผู้ฝึกสอน ม.อุมาพร อบมา
ม.ทัศนีย์ นิรันดรเกียรติ

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (58.8.84.*) [ วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 11:25 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th