กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับประถม

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9
ได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับประถมต้น
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1000 บาท
ด.ญ.เบญญภา มั่งคั่ง ป.3/7
ระดับประถมปลาย
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และทุกการศึกษา 1000 บาท
ด.ช.ชนธัญ ตั้งหลักดี ป.6/9
คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร
ด.ญ.กันติมา โรจน์ประเสริฐสุด ป.6/9
วันที่ 2 กันยายน 2560

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (171.96.149.*) [ วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10:04 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th