ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล

ผลการแข่งขันอ่านฟังเสียงระดับภาคกลาง 28 จังหวัด
จากการแข่งขัน “ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 นักเรียนผ่านเข้ารอบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 นางสาวพรชนัน สุทธิจิต ได้ที่ 1 ของภาค 87.67 %
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 นางสาวศศินิภา จันทร์ฉาย ได้ที่ 2 ของภาค 88.67 %
หมายเหตุ ระดบัมัธยมเข้าแขง่ขันรอบชงิชนะเลิศ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
- ระดับประถมศึกษาตอนต้น ป.1-ป.3 เด็กชายธันวา ภู่โทสนธิ์ ได้ที่ 1 ของภาค 93.00 %
เด็กหญิงณฏัฐนิช กมุทชาติ ได้ที่ 5 ของภาค 87.67 %
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6 เด็กชายสรกฤช รื่นภิรมย์ ได้ที่ 3 ของภาค 87.33 %
หมายเหตุ ระดับประถมเข้าแขง่ขันรอบชงิชนะเลิศ ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (124.121.155.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09:47 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th