ขอแสดงความยินดีกับทางชมรมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนลาซาล

ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ภายนอกสถานศึกษารายการเทเบิลเทนนิสนักเรียน กรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่ามีนักเรียนแข่งขันชนะเลิศ ดังนี้

1. ประเภท เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
1. ด.ช.สราวุธ สังขรัตน์ ป.3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
2. ด.ญ.ชยาวดี ดีสิน ป.2/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
3. ด.ช.อภิภูมิ ลักษณา ป.2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
2. ประเภท เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1. ด.ญ.วิรากานต์ ทายะพิทักษ์ ป.5/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
3. ประเภท ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
1. ด.ช.สราวุธ สังขรัตน์ ป.3/3 และ
ด.ช.อภิภูมิ ลักษณา ป.2/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
2. ด.ช.สิทธินนท์ สังขรัตน์ ป.2/5 และ
ด.ช.ทีปกร พรมวาส ป.3/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร
4. ประเภท หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1. ด.ญ.ภัณฑิรา เมนะสินธุ์ ป.5/8 และ
ด.ญ.วิรากานต์ ทายะพิทักษ์ ป.5/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
5. ประเภท ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ถ้วยคะแนนรวม พร้อมเกียรติบัตร
1. ด.ช.สิทธินนท์ สังขรัตน์ ป.2/5
2. ด.ช.สราวุธ สังขรัตน์ ป.3/3
3. ด.ช.อภิภูมิ ลักษณา ป.2/7
4. ด.ช.ทีปกร พรมวาส ป.3/6
6. ประเภท ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
1. ด.ช.ณัฐนนท์ เมนะสินธุ์ ป.4/4
2. ด.ช.ภูธดล สิทธิอมรโชค ป.3/4
3. ด.ช.กฤษณพัฒน์ บัวรอด ป.4/3
4. ด.ช.พงษภัทร คำมี ป.4/3
7. ประเภท ทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร
1. ด.ญ.ธัญชนก คงรุ่งเรือง ป.4/8
2. ด.ญ.ภัณฑิรา เมนะสินธุ์ ป.5/8
3. ด.ญ.วิรากานต์ ทายะพิทักษ์ ป.5/9

สรุปเหรียญรางวัลเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสรายการ เทเบิลเทนนิสนักเรียน กรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2560

รวม 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (58.8.84.*) [ วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 10:03 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th