ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนลาซาล ที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

จากการสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วิชาคณิตศาสตร์
เด็กชายศรัณย์ เทียนศิวารัตน์ ๖/๖
เด็กชายจิรายุ พวงวาสนา ๖/๙
เด็กชายฐนวัฒน์ จิณวุฒิ ๖/๖
เด็กหญิพนิฐจ์ กิจวิวัฒนาชัย ๖/๙
วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กชายกิตติพิชญ์ เพ็งมาลา ๖/๙
เด็กหญิงฐิติชญา จริยะกุลชัยพงศ์ ๖/๙

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (124.121.155.*) [ วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 11:59 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th