ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยในงานวันยุวกวี ณ ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง กทม.วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จัดโดย สโมสรยุวกวีและสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ได้รับรางวัล ดังนี้
➢ ชนะการประกวดการแข่งขันตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทย ได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท ถ้วย เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่
ด.ช.รวิศ เผ่าทองศุข ม.3/6
ด.ญ.กนกรดารัศธิ์ รติเวโรจน์กล ม.3/6 ด.ญ.ณัฐนันท์ บุตรแวว ม.3/7
ด.ญ.เพชรไพฑูรย์ ไหลสกุล ม.3/8
➢ ชนะการประกวดการแข่งขันเขียนบทร้อยกรอง ได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ถ้วยเกียรติยศและ เกียรติบัตรได้แก่ ด.ช.ธีรภัทร เดชกิจ ม.3/6
ด.ช.เอกสุวัชร์ เครือวัลย์บงกช ม.3/6 ด.ญ.กนกรดารัศธิ์ รติเวโรจน์กล ม.3/6 ด.ญ.วิมลสิริ โพธิ์น้อย ม.3/6
ผู้ควบคุมดูแล มิสปัทมา ผลสินธุ์

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (110.171.20.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08:20 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th