ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4 - 6

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ช่วงชั้นที่ 2 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 78 คน เด็กชายก่อพงศ์ สวัสดิ์อักษรชื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (.*) [ วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2551 เวลา 08:22 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th