ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล

เข้าร่ามการประกวดโครงงาน กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์
“Science for every Generation”
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
"รางวัลชมเชย การประกวดโครงงาน IoT
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชื่อผลงาน "เสาอัจฉริยะ" ประกอบด้วย
1. นายธรรณธร ผลเจริญ ม.6/1
2. นายจอมทัพ สุริยานันท์ ม.6/1
3. นายสิทธิพร กิจผกามาส ม.6/1
ครูที่ปรึกษา ม.โชคชัย ตันเจริญ,ม.ภูไท ป้อมงาม
วันที่ 23 สิงหาคม 2565

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (110.171.21.*) [ วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08:25 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th