ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียน เข้าร่วมโครงการ "สู่มหาวิทยาลัย" และนักเรียน
ระดับชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทดสอบวัดความรู้สุ่เส้นทาง O-Net กับมหาวิทยาลัยรังสิต ผลปรากฏว่านักเรียนลาซาลได้รับรางวัลดังนี้ และจะได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ได้รับทุนการศึกษา
1. นายโกศิน สุมาลยาภรณ์ ได้รับทุนการศึกษาในสาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ
2. นายศักดิ์ชาย อภิชนพงศา ได้รับทุนการศึกษาในสาขาวิชาการเงินและการลงทุนคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ได้รับรางวัลคะแนนดีเยี่ยม
1. นายฐพงศ์ สุนทรวรวัฒนา ได้รับรางวัลผลคะแนนดีเยี่ยมวิชาสังคมศึกษา
2. น.ส.ปรินทร์ อัครอุปพันธ์ ได้รับรางวัลผลคะแนนดีเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์
3. น.ส.ศุภิสรา สุวภิรมย์โชติ ได้รับรางวัลผลคะแนนดีเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์
4. นายอัศวเทพ เริงสำราญ ได้รับรางวัลผลคะแนนดีเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์
5. นายอิสรา เตชะวโรรส ได้รับรางวัลผลคะแนนดีเยี่ยมวิชาคณิตศาสตร์

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (.*) [ วันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 09:46 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th