โรงเรียนลาซาลได้ส่งนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์

"โครงการอบรมครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรม AIoT ESP32 KMITL"
ภายใต้โครงการ 50,000+ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นวิศวกรในอนาคต ผ่านระบบ zoom
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจกว่า 30 คนเข้าอบรมในครั้งนี้
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและ IMAKE Innovation
อบรมในหัวข้อ
-Python GUI
-Open CV
-ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
-Data science
-ESP 32
นักเรียนได้รับความรู้เป็นอย่างมาก สามารถนำไปต่อยอดในการทำโครงงาน IOT
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ในอนาคต
เมื่อวันที่ 3-7 เมษายน 2566

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (58.8.84.*) [ วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:09 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th