ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขัน การสร้างโมเดลด้วย Autodesk Maya 2008

ในหัวข้อ "ห้องจินตนาการ" มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 ซึ่งนักเรียนเข้าแข่งขันจำนวน 101 ทีม โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
1. นายปวิธ ตันติแก้วฟ้า ม.6/3
2. นายโกศิน สุมาลยาภรณ์ ม.6/3
3. นายอดิเทพ วงศ์ประเสริญ ม.4/4

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (.*) [ วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 08:55 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th