ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 นักเรียนลาซาลได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Power Point หัวข้อการแข่งขัน "ฉลาดธรรมนำความคิด ดำรงชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับ ป. 4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
1. ด.ญ.พนัชกร นุภา ป.4/2
2. ด.ญ.เพื้องฟ้า สุรพลพินิจ ป.4/2
ครูผู้ฝึกสอน มีสเพ็ญพักตร์ นาคสมบูรณ์ ช่วงชั้นที่ 2

ระดับ ป. 5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
1. ด.ญ.ปนัดดา ชูชาติเชิดวงษ์ ป.5/9
2. ด.ช.ปฐพี เซ๋งบุญตั๋น ป.5/9

ระดับ ป. 6 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
1. ด.ญ.กาญจนา จารุเกษตรวิทย์ ป.6/9
2. ด.ญ.ปาณิสรา ประเสริฐดี ป.6/9
ครูผู้ฝึกสอน มีสศุภกานต์ ทองรวย แผนกภาษา

webmaster ส่งเมล์ถึง webmaster (.*) [ วันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09:50 น. ]


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th