[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 413 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
ฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
- ผลการเข้าร่วมทดสอบทักษะวิชาการกลุ่ม 7 ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนวัดวชิรธรรม เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดังนี้
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
1. ด.ญ.ชัญญา ชุณหพงศ์พิเชฐ ป.1/7 เหรียญทอง
2.ด.ช.ณัฐวรรธน์ แอบยิ้ม ป.2/1 เหรียญท.. .....webmaster [30 ม.ค. 2560] เข้าชม 330
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ช.ธีรภัทร นิติจรรยา
ชั้น ม.2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 รางวัลเหรียญทอง การประกวดดนตรีไทยเดี่ยวระนาดเอก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ที่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559
ครูผู้ฝึกสอน ม.โกศล แสงทอง.. .....webmaster [30 ม.ค. 2560] เข้าชม 327
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล และขอชื่นชม และยกย่องนักเรียนที่ทำความดี
ด.ญ.ปองปาร์กานต์ ณะแก้ว นักเรียน ชั้น ป.4/2
ครูประจำชั้น คุณครูภัทรภร ทำความดี โดยในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ด.ญ.ปองปาร์กานต์ ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ของคนที่มาเดินซื้อสิ้นค้าที่ห้างพาราไดซ์ได้
และได้นำส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นนักธุรกิจ
ในกระเป๋าใบนั้น มีเอกสารสำคัญหลายอย่าง และมีจำนวนเงิน.. .....webmaster [13 ม.ค. 2560] เข้าชม 251
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เด็กชายภัทรพล สุขสำราญ ม.2/1
ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กชายฐนวัฒน์ จิณวุฒิ ป.5/6
ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ.. .....webmaster [13 ม.ค. 2560] เข้าชม 248
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ญ.ศศิรา แก้วกุล อ.3/5
เข้าร่วมการประกวด Santa Kids ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส ปี 10
ตอนพิเศษ “ทำดีเพื่อพ่อ”
การประกวดได้ตัดสินไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์การค้าเดอะวอล์ค สาขา เกษตร-นวมิทร์
และได้ผู้รับตำแหน่ง ต่างๆ ในการประกวด ครั้งนี้ ดังนี้

1. ด.ญ.ศศิรา แก้วกุล อ.3/5 ได้ 2 ตำ.. .....webmaster [19 ธ.ค. 2559] เข้าชม 201
[หน้าก่อน = 9] กำลังแสดงหน้าที่ 10/83 [หน้าถัดไป = 11]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th