[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
ระดับสายมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 9 ณ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้นักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดดังนี้
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชยอันดับที่ 1
1. ด.ญ.ศุภาวดี มีคำเพราะ ม.3.. .....webmaster [26 ก.ค. 2561] เข้าชม 274
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล น้องพีท นายรัชพล เซ็งหะหันธ์ ม.4/2
เข้าร่วมการแข่งขัน 2018 Jeju Korea Open International Taekwondo Championships
ณ เมืองเจจู ประเทศเกาหลีใต้
รุ่นเยาวชนน้ำหนักไม่เกิน 48 กก. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง.. .....webmaster [24 ก.ค. 2561] เข้าชม 252
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ
รายการ เรืองอนันต์ สวิมมิ่ง แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1
ณ สระว่ายน้ำสโมสร หมู่บ้านเรืองอนันต์ เพชรเกษม 64 กรุงเทพมหานครฯ
ได้รับรางวัลดังนี้
1. ด.ญ.เอมิกา อมกฤ ได้รับรางวัล 6เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
2. ด.ญ.ณัฏฐวรรณ จันทร์คง ได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง
3. ด.ญ.ณัฏฐ์ชญำ จันทร์คง ได้รับรางว.. .....webmaster [1 มิ.ย. 2561] เข้าชม 328
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำรายการเยาวชนระหว่างสโมสร จุฬาภรณ์ ครั้งที่ 36
ณ สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานครฯ
ได้รับรางวัลดังนี้
ด.ญ.เอมิกา อมฤก ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
ด.ญ.ณัฏฐนันท์ จันทร์คง ได้รับรางวัล เหรียญเงินและเหรียญทองแดง
วันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ.2561.. .....webmaster [1 มิ.ย. 2561] เข้าชม 295
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนลาซาล ที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
จากการสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วิชาคณิตศาสตร์
เด็กชายศรัณย์ เทียนศิวารัตน์ ๖/๖
เด็กชายจิรายุ พวงวาสนา ๖/๙
เด็กชายฐนวัฒน์ จิณวุฒิ ๖/๖
เด็กหญิพนิฐจ์ กิจวิวัฒนาชัย ๖/๙
วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กชายกิตติพิชญ์ เพ็งมาลา ๖/๙
เด็กหญิงฐิติชญา จริยะกุล.. .....webmaster [27 มี.ค. 2561] เข้าชม 374
[หน้าก่อน = 9] กำลังแสดงหน้าที่ 10/89 [หน้าถัดไป = 11]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th