[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ ซีเจ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3
ที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
ด.ญ กัญญ์วรา ไหมหรือ ชั้น ป.4/2 รุ่นอายุ 10 ปี หญิง กลุ่ม B
ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 1 พร้อมเหรียญรางวัล
1. ฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทอง
2. ฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญทอง
3. กรรเ.. .....webmaster [27 ม.ค. 2557] เข้าชม 535
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมการทดสอบทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน กลุ่มที่ ๘
ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา
ผู้อำนวยการวิรัตน์ คำเจริญ เข้ารับวุฒิบัตร เข้าร่วมการทดสอบทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน กลุ่มที่ ๘
ผลการแข่งขันทดสอบทักษะวิชาการ.. .....webmaster [27 ม.ค. 2557] เข้าชม 922
โรงเรียนลาซาลขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน นายคมกฤช วรรณขาว
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ในงานนิทรรศการ เอ ซี เอส พี
"Academic Show and Share 2013"
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2557
ไดัรับรางวัลถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 1 และใบประกาศนียบัตรแก่นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน จากภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธ์
ผู้อำนวยการ.. .....webmaster [27 ม.ค. 2557] เข้าชม 557
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล น้องโมจิ ดญ.อรุณลักษณ์ อรรถธนนันต์
เข้าร่วมการประกวด "J-Boy and J-Girl"
ณ เจพาร์ค ศรีราชา
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ได้รับรางวัลพิเศษ The Best Costume.. .....webmaster [27 ม.ค. 2557] เข้าชม 442
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันทักษะการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เด็กชายโกสินทร์ ศรีประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๘
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรรางวัลเหรียญเงิน.. .....webmaster [13 ม.ค. 2557] เข้าชม 449
[หน้าก่อน = 48] กำลังแสดงหน้าที่ 49/89 [หน้าถัดไป = 50]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th