[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมทูตน้อยพาเที่ยวมหานคร
Online โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556
1. นายวริศ คุณากรวงศ์
2. นายธนพล สันติมณีรัตน์
3.นายเอกศิษฐ์ ทรงอุดมวัฒนา
4. นายอิงครัตน์ โพธิบัตร
5.น.ส.รินทร์ลิตา จิโรชวิสิทธิ์ webmaster [13 ก.ย. 2556] เข้าชม 644
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขัน Sponsor Thailand Championship
ประเภท Sport Dance ประจำปี 2013 ที่ จ.นครพนม
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และทุนการศึกษา 15,000 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบ.. .....webmaster [11 ก.ย. 2556] เข้าชม 503
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ AMATA – YWCA CHAMPIONSHIP
ครั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
1. ด.ญ.กัญญวรา ไหมหรือ ชั้น ป.4/2 ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 5 รุ่น 9 ปี หญิง ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
1.เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงิน
2. ฟรีสไตล์ 50 เมตร .. .....webmaster [27 ส.ค. 2556] เข้าชม 551
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันซีคอนเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘
ประเภท All Star Cheer Dance รุ่น Super Junior
จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐
๑.ด.ญ.สุภิสรา พูลศิริ ป.๔/๑
๒.ด.ญ.นชพร จวงมุทิตา ป.๔/๕
3๓ด.ญ.ชุติกาญจน์ .. .....webmaster [27 ส.ค. 2556] เข้าชม 628
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขัน คณิตศาสตร์ยอดมงกุฏ
ครั้่งที่ ๑๖ ระดับช่วงชั้นที่ ๑ ได้รับรางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร จำนวน ๑๐๐๐ บาท
ได้แก่ ด.ญ.ธีมา เลาหะพงษ์พันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
ครูผู้ฝึกสอน คุณครูวรนุช นครวงศ์.. .....webmaster [27 ส.ค. 2556] เข้าชม 543
[หน้าก่อน = 52] กำลังแสดงหน้าที่ 53/89 [หน้าถัดไป = 54]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th