[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 410 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด

..... [] เข้าชม
webmaster
25 ส.ค. 2558 ..... [ ] เข้าชม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
ระดับมัธยมปลาย เข้าร่วมแข่งขันการประกวดเรียงความโครงการ "เยาวชนรักษ์ช้างไทย" ประจำปีการศึกษา 2558
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และโล่รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร
และเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท
คุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ณ.. .....webmaster [25 ส.ค. 2558] เข้าชม 304
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ประจาปีการศึกษา 2557
โดย ม.พาที นาคนาคา และตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร
เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ที่ ลานวรรณสมิต โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง.. .....webmaster [25 ส.ค. 2558] เข้าชม 189
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาลได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม
ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภทมัธยมศึกษา ระดับจังหวัด/เขตกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘.. .....webmaster [25 ส.ค. 2558] เข้าชม 152
[หน้าก่อน = 18] กำลังแสดงหน้าที่ 19/82 [หน้าถัดไป = 20]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th