[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ญ.ศศิรา แก้วกุล อ.3/5
เข้าร่วมการประกวด Santa Kids ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส ปี 10
ตอนพิเศษ “ทำดีเพื่อพ่อ”
การประกวดได้ตัดสินไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์การค้าเดอะวอล์ค สาขา เกษตร-นวมิทร์
และได้ผู้รับตำแหน่ง ต่างๆ ในการประกวด ครั้งนี้ ดังนี้

1. ด.ญ.ศศิรา แก้วกุล อ.3/5 ได้ 2 ตำ.. .....webmaster [19 ธ.ค. 2559] เข้าชม 372
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-202
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ 18 ธันวาคม 2559.. .....webmaster [19 ธ.ค. 2559] เข้าชม 373
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล
เนื่องจากโรงเรียนลาซาลได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 17 ธันวาคม 2559.. .....webmaster [19 ธ.ค. 2559] เข้าชม 343
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่ามการแข่งขันว่ายน้ำเพื่อเฉลิมฉลองวันกีฬาชาติ
ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559

1.ด.ญ.เอมิกา อมฤก เอม ชั้นป.4/9
รุ่นอายุ 9-10ปีหญิง กลุ่มโอเพ่น
4 เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1

2.ด.ช.บุญฤทธิ์ รองโสภา เต็ม ชั้นป.4/9
รุ่นอายุ 9-10ปีชาย กลุ่มโอเพ่น
1 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดง webmaster [19 ธ.ค. 2559] เข้าชม 348
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้
1. เด็กชายธนธัญ ตั้งหลักดี ป.5/9 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
2. เด็กหญิงชนากานต์ มานะธำรง ป.6/6 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์
3. เด็กหญิงวริศรา ศาสตร์เปี่ยม ป.3/1 ได้ค.. .....webmaster [29 พ.ย. 2559] เข้าชม 360
[หน้าก่อน = 16] กำลังแสดงหน้าที่ 17/89 [หน้าถัดไป = 18]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th