[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพ็ชรยอดมงกุฏครั้งที่ 7
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553 ทางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ ณ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
1... .....webmaster [27 ก.ย. 2553] เข้าชม 630
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพ็ชรยอดมงกุฏครั้งที่ 7
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาพระเทพภาวนา วิกรม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยอันดับ.. .....webmaster [27 ก.ย. 2553] เข้าชม 704
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพ็ชรยอดมงกุฏครั้งที่ 7
โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย วันที่ 11-12 กันยายน 2553
นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
- ด.ญ.สุกฤตา ทองปลิว ป.3/9 ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกสอน มิสเสาวนีย์ และ มิสศุภิสรา

2.ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
- ด.ญ.จุฑารส ณ ถลาง ป... .....webmaster [21 ก.ย. 2553] เข้าชม 693
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้าต้านยาเสพติดครั้งที่ 2
ชิงถ้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 11-12 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
ด.ช. ปภังกร ศรีบุศราคัม ( น้องหยก ) ป.4 / 9 ( ได้ 8 เหรียญ )
ประเภทการแข่งขัน
1. เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญทองแดง
2. ฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญทองแดง
3. ฟรีสไตล์ 50 เ.. .....webmaster [16 ก.ย. 2553] เข้าชม 657
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เด็กหญิงณัฐชยา อุ่นสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด จูเนียร์พัทยา /ชลบุรี
รุ่นอายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 20-22 กิโลกรัม
ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
เมื่อ วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553 .. .....webmaster [16 ก.ย. 2553] เข้าชม 625
[หน้าก่อน = 79] กำลังแสดงหน้าที่ 80/89 [หน้าถัดไป = 81]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th