[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สอบแข่งขันวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
วิชาคณิตศาสตร์
เด็กชายธีรภัทร วัฒนเสรี ป.4/8 รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายณภัทร มุ่งพัฒนกิจ ป.5/8 รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายปิยะพงษ์ วิอังศุธร ป.5/1 รางวัลเหรียญทองแดง <.. .....webmaster [5 มี.ค. 2558] เข้าชม 610
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
ในงานแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 13
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 800 บาท ได้แก่
1. เด็กชายทิวไผ่ทอง รอดวงศ์ ป.6.. .....webmaster [5 มี.ค. 2558] เข้าชม 438
ขอสแดงความยินดีกับนักเรียนชมรมดนดตรี นาฏศิลป์ไทย โรงเรียนลาซาล
ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดระนาดเอก ระดับประถมศึกษา
การประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง"
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔
ด.ช.ธีรภัทร นิติจาายร ป.๖/๑
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.. .....webmaster [9 ก.พ. 2558] เข้าชม 452
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ
"สุรศักดิ์มนตรี รักศํกดิ์ศรีความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกวดร้องเพลงจีน
นายนพพันธ์ จันทรศร ชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
น.ส.ธนัฏฐา สว่างใสว ชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรี.. .....webmaster [9 ก.พ. 2558] เข้าชม 622
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ทีม LS.CREW
เข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number One
Teen Dancercise Thailand Championship 2015
รุ่น Pre-Teenaga
ได้รับพระราชทาน รางวัลชมเชย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ.. .....webmaster [9 ก.พ. 2558] เข้าชม 452
[หน้าก่อน = 35] กำลังแสดงหน้าที่ 36/89 [หน้าถัดไป = 37]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th