[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ชัยพฤกษ์แชมป์เปี้ยนชิพ 2
ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางนา
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2554
ได้รับรางวัลดังนี้

ด.ช.ปภังกร ศรีบุศราคัม ( น้องหยก ) ป 5/9 ได้รับ ถ้วยรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุ 11 ปีชาย อันดับ 4 และ เหรียญรางวัลดังนี้
ฟรีสไตล์ 50 เมตร หรียญทอง
กรรเชียง 25 เมตร เหรียญเงิน
.. .....webmaster [16 ก.ย. 2554] เข้าชม 783
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ ชัยพฤกษ์แชมป์เปี้ยนชิพ 54 ครั้งที่ 2
วันที่ 11 กันยายน 2554
รุ่นอายุ 6 ปี
ด.ช.ณัฐวัตร กล่อมน้อย ชั้น ป.1/5
ได้รับรางวัล เกาะโฟม 25 เมตร เหรียญเงิน
ฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทองแดง กรรเชียง 25เมตร เหรียญทองแดง กบ 25 เมตร เหรียญเงิน ผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญเงิน .. .....webmaster [13 ก.ย. 2554] เข้าชม 1184
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3)

ด.ช.เวคา แนวโอโล ป.3/1 ผ่านเกณฑ์
ด.ญ.ศนิสา หวันมะหมูด ป.3/1 ผ่านเกณฑ์
ด.ญ.นันท์นภัส ไม้ดัด ป.3/8
ครูผู้ฝึกสอน ม.เสาวนีย์ จินประยูร

ระดับช่วงช.. .....webmaster [13 ก.ย. 2554] เข้าชม 986
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เด็กหญิง ณัฐชยา อุ่นสอน ชั้น ป4/2
เข้าร่วมการแข่งขัน GH BANK เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2011 Taekwondo Dance

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
.. .....webmaster [8 ก.ย. 2554] เข้าชม 766
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ประจำปี 2554
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัล ดังนี้

ด.ช.ภัทรพล สุขสำราญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ประเภทชาย) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554
ได้รับถ้วยพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเจษฎา เจือไธสง ได้รับรางวัล ชมเ.. .....webmaster [6 ก.ย. 2554] เข้าชม 1031
[หน้าก่อน = 72] กำลังแสดงหน้าที่ 73/89 [หน้าถัดไป = 74]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th