[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ “อาเซียนก้าวไกล ด้วยใจเป็นหนึ่ง” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผลการแข่งขันดังนี้
สุนทรพจน์ภาษาไทย
๑) ด.ช.จตุพล.. .....webmaster [24 ก.ค. 2555] เข้าชม 961
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล เข้าแข่งขันว่ายน้ำ รายการผาสุก สวิมมิ่ง
วันาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2555
1. เด็กชายพัทธนันท์ เอื้อวงศ์ตระกูล อ.3/1
5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทบุคคล รุ่นอายุ 6 ปี ชาย
2. เด็กหญิงรภัส มะลิลา อ. 3/4
1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภ.. .....webmaster [20 ก.ค. 2555] เข้าชม 566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล เด็กชายชรกันต์ ทายะพิทักษ์ และ เด็กหญิงธิดาภรณ์ ศรีคาม
ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี 2555 ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้รับรางวัลชนะเลิศคู่ผสม อายุ 15 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2555.. .....webmaster [19 ก.ค. 2555] เข้าชม 513
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล เด็กชายชิษณุชา ศศิธรวราพรรณ ป.1/9
เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เยาวชน (อายุ 7-8 ปี) เยาวชนต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนพรดพิทยพยัด กทม. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2555.. .....webmaster [19 ก.ค. 2555] เข้าชม 498
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
เข้าร่วมแข่งขันการประกวดเล่านิทานเล่านิทาน ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเล่านิทานเล่านิทาน ครั้งที่ 3
1. ด.ญ.นฤมล แดงเปี่ยม
2. ด.ช.อดุลย์ ไพยการ
3. ด.ช.นิภาส วงศ์นิตพัฒน์
4. ด.ญ.พิมพ์มาดา ภู่น้อย
ครูผู้ฝึ.. .....webmaster [18 ก.ค. 2555] เข้าชม 544
[หน้าก่อน = 59] กำลังแสดงหน้าที่ 60/89 [หน้าถัดไป = 61]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th