[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งเทควันโด
"GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2557 "
ประเภททีมหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นางสาวปวริศา เส็งหะพันธ์ ม.3/5
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
ณ การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา.. .....webmaster [14 พ.ย. 2557] เข้าชม 340
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย และเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่
เด็กหญิงพัชรีพร มาศมัณฑนะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้แก่ .. .....webmaster [14 พ.ย. 2557] เข้าชม 390
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขัน
“ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ปีที่ ๔๓
“การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดมารยาทไทย”
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังเสียง
ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗
เด็กชายภัทรพล สุขสำราญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ webmaster [18 ก.ย. 2557] เข้าชม 424
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย ของนักเรียนเอกชน รอบชิงชนะเลิศ
ประเภททักษะการอ่าน (ร้อยแก้ว) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓-๕
1.เด็กหญิงภัทรลภา บ่อโพธิ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
2.เด็กหญิงขวัญชนก ธงชัย ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เขตบ.. .....webmaster [18 ก.ย. 2557] เข้าชม 485
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมการแข่งขันออกกำลังกายประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
Sponsor Thailand Championship 2014
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ณ โรงยิมเนเซียม นครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 15 ปี
มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน.. .....webmaster [15 ก.ย. 2557] เข้าชม 609
[หน้าก่อน = 34] กำลังแสดงหน้าที่ 35/89 [หน้าถัดไป = 36]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th