[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล และขอชื่นชม และยกย่องนักเรียนที่ทำความดี
ด.ญ.ปองปาร์กานต์ ณะแก้ว นักเรียน ชั้น ป.4/2
ครูประจำชั้น คุณครูภัทรภร ทำความดี โดยในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
ด.ญ.ปองปาร์กานต์ ได้เก็บกระเป๋าสตางค์ของคนที่มาเดินซื้อสิ้นค้าที่ห้างพาราไดซ์ได้
และได้นำส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นนักธุรกิจ
ในกระเป๋าใบนั้น มีเอกสารสำคัญหลายอย่าง และมีจำนวนเงิน.. .....webmaster [13 ม.ค. 2560] เข้าชม 476
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล
เด็กชายภัทรพล สุขสำราญ ม.2/1
ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กชายฐนวัฒน์ จิณวุฒิ ป.5/6
ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ.. .....webmaster [13 ม.ค. 2560] เข้าชม 468
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ญ.ศศิรา แก้วกุล อ.3/5
เข้าร่วมการประกวด Santa Kids ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส ปี 10
ตอนพิเศษ “ทำดีเพื่อพ่อ”
การประกวดได้ตัดสินไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
ณ ศูนย์การค้าเดอะวอล์ค สาขา เกษตร-นวมิทร์
และได้ผู้รับตำแหน่ง ต่างๆ ในการประกวด ครั้งนี้ ดังนี้

1. ด.ญ.ศศิรา แก้วกุล อ.3/5 ได้ 2 ตำ.. .....webmaster [19 ธ.ค. 2559] เข้าชม 393
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-202
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ 18 ธันวาคม 2559.. .....webmaster [19 ธ.ค. 2559] เข้าชม 397
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล
เนื่องจากโรงเรียนลาซาลได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 17 ธันวาคม 2559.. .....webmaster [19 ธ.ค. 2559] เข้าชม 368
[หน้าก่อน = 22] กำลังแสดงหน้าที่ 23/89 [หน้าถัดไป = 24]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th