[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลซาลเข้าร่วมแข่งขันรายการเพชรยอดมงกุฏ
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์
ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ได้รับรางวัลวุฒิบัตร ผ่านเกณฑ์
ด.ญ. นันท์นภัส ไม่ดัด ป.๖/๘
ด.ญ. พรชนัน สุทธิจิต ป.๖/๘
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสต.. .....webmaster [16 ธ.ค. 2557] เข้าชม 440
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เด็กหญิงธัญกร ตันสุวงษ์
เข้าร่วมแข่งขัน เพชรยอดมงกุฏภาษาญี่ปุ่น
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 22 จากนักเรียน1000 กว่าคน
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗.. .....webmaster [26 พ.ย. 2557] เข้าชม 408
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
PEA Table Tennis Junior&Cadet 2014
ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

- ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 8 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล
เหรียญทองและเกียรติบัตร ดังนี้
• เด็กหญิงวิรากานต์ ทายะพ.. .....webmaster [26 พ.ย. 2557] เข้าชม 405
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2014
เซอร์กิต 4 ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557
- ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 8 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล
เหรียญทองและเกียรติบัตร ดังนี้
• เด็กหญิงวิรากานต์ ทายะพิทักษ์ ป.2/8
webmaster [26 พ.ย. 2557] เข้าชม 418
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาลเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
SET ALL Thailand Table Tennis Championships 2014
เซอร์กิต 3 ณ จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2557

- ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 8 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตร ดังนี้
• เด็กหญิงวิรากานต์ ทายะพิทักษ์ ป.2/8

- ประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เ.. .....webmaster [26 พ.ย. 2557] เข้าชม 453
[หน้าก่อน = 39] กำลังแสดงหน้าที่ 40/89 [หน้าถัดไป = 41]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th