[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 410 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณภัทร ศรีติมงคล ม.3/6
เป็นตัวแทนนักกีฬาเทควันโดยุวชนทีมชาติไทยของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน เทควันโดยุวชนชิงแชมป์โลก (World cadet) ณ ประเทศอียิปต์
ในระหว่างวันที่ 19 -28 สิงหาคม 2560.. .....webmaster [5 ก.ย. 2560] เข้าชม 84
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล
ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
นายพาที นาคนาคา เป็นตัวแทน
โรงเรียนลาซาล เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
ประจำปี การศึกษา 2560
จากผู้บังคับบัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
ณ ลานวรรณสมิต.. .....webmaster [7 ส.ค. 2560] เข้าชม 91
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล นางสาวศศินิภา จันทร์ฉาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร
จากการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
“รางวลัหม่อมหลวงบญุเหลือ เทพยสุวรรณ” เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
ครูผู้ฝึกส.. .....webmaster [7 ส.ค. 2560] เข้าชม 91
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมเทเบิลเทนนิสโรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมรายการแข่งขันเทเบิลเทนนิส Butterfly Open 2017
เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผลปรากฏว่า มีนักเรียนทั้งสิ้น 4 คน แข่งขันชนะเลิศ ดังนี้
1. ด.ช.สราวุธ สังขรัตน์ ป.3/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 8 ปี ได้ร.. .....webmaster [26 ก.ค. 2560] เข้าชม 95
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ดญ.อรุณลักษณ์ อรรถธนนันต์
น้องโมจิ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม LEGO FRIENDS Yong model contest
ฉลองครบรอบ 5 ปี Lego Friend คะ ค้นหาสาวน้อยทั้งหมด 5 คาร์แลคเตอร์
น้องโมจิชนะเลิศในบทบาทของ Olivia โดยน้องได้นำการทดลองทาวิทยาศาสตร์ "Lava Lamp"
ไปแสดง เพราะ Olivia ชอบแนว.. .....webmaster [26 ก.ค. 2560] เข้าชม 124
[หน้าก่อน = 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7/82 [หน้าถัดไป = 8]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th