[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
โรงเรียนลาซาลขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ได้ 100 คะแนนเต็ม.. .....webmaster [29 มี.ค. 2566] เข้าชม 33
โรงเรียนลาซาลได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรม “บ่มเพาะนักเรียน 500+ students for Engineering Pathw
เรียนรู้และต่อยอดทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ นักเรียนช่วยกันคิด Project
สำหรับเชื่อมโยง Board AioT สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ
การอบรมจัดขึ้นที่ ณ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม iMAKE MBK ชั้น 4
นักเรียนที่ร่วมอบรมประกอบด้วย webmaster [28 มี.ค. 2566] เข้าชม 25
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนลาซาล
เข้าร่วมกิจกรรม นศท.ในวันพ่อแห่งชาติ
"จะขอเป็นลูกที่พ่อภูมิใจ"
โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ได้จัดประกวดการเขียน
บทความในหัวข้อ "จะขอเป็นลูกที่พ่อภูมิใจ" โดยให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-5
(ส่วนกลาง) ส่งผลงานประกวดผลการตัดสินปรากฎว่า นักศึกษาวิ.. .....webmaster [28 มี.ค. 2566] เข้าชม 22
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล นายรัชพล เส็งหะพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน -51 kg.
ได้รับรางวัล 🇹🇭 🥇🇹🇭 ชนะเลิศเหรียญทอง
ในการแข่งขันรายการ 2019 The Belt and Road China
Open International Taekwondo Championships
ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 8.. .....webmaster [13 พ.ย. 2562] เข้าชม 573
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล นาย ณภัทร ศรีติมงคล นักเรียนชั้น ม.5/3
เป็นตัวแทนกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ The Belt and Road China Open International
Taekwondo Championships
ณ.เมือง ชีอาน ประเทศ จีน
ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ เหรียญทอง
ระหว่าง วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562.. .....webmaster [13 พ.ย. 2562] เข้าชม 587
[หน้าก่อน = 6] กำลังแสดงหน้าที่ 7/89 [หน้าถัดไป = 8]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th