[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล เด็กชายชิษณุชา ศศิธรวราพรรณ ป.1/9
เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เยาวชน (อายุ 7-8 ปี) เยาวชนต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนพรดพิทยพยัด กทม. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal)
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2555.. .....webmaster [19 ก.ค. 2555] เข้าชม 522
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
เข้าร่วมแข่งขันการประกวดเล่านิทานเล่านิทาน ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเล่านิทานเล่านิทาน ครั้งที่ 3
1. ด.ญ.นฤมล แดงเปี่ยม
2. ด.ช.อดุลย์ ไพยการ
3. ด.ช.นิภาส วงศ์นิตพัฒน์
4. ด.ญ.พิมพ์มาดา ภู่น้อย
ครูผู้ฝึ.. .....webmaster [18 ก.ค. 2555] เข้าชม 584
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ด.ช. ณภัทร ศรีติมงคล (น้อง บอล) ป.4/5
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ มหานครเกมส์ โดยสมัครเข้าร่วมแข่งขันในนามนักเรียนโรงเรียน ลาซาล ซึ่งเปิดรับสมัครตัวแทนนักเรียนจาก ทั่วกรุงเทพฯ และ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดการแข่งขันโดย กองการสำนักวัฒนะธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ลงสมัครรุ่นอายุ 9-10 ปี พิกัดน้ำหนัก 2.. .....webmaster [16 ก.ค. 2555] เข้าชม 674
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล เข้าแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ณ ห้อง ม.3/2 ชั้น 4 อาคารสิรินเทพ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้รับรางวัลดังนี้
ทีมที่ ๑
ชื่อ ด.ช. พศวีร์ เหล่าโพธิวิหาร
ป.5/1 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
ชื่อ ด.ช.ยศวรรธน์ แสงอรุณ
ป.6/3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
ทีมที่ ๒
ชื่อ.. .....webmaster [9 ก.ค. 2555] เข้าชม 1101
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมแข่งขันกระโดดเชือก ทีม ประเภทว่องไว ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้รับรางวัล ทีมชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัล วุฒิบัตร อันดับที่ 3 ม.กฤษฏา บุญคง ผู้ฝึกสอน.. .....webmaster [9 ก.ค. 2555] เข้าชม 747
[หน้าก่อน = 66] กำลังแสดงหน้าที่ 67/89 [หน้าถัดไป = 68]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th