[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เด็กหญิง ณัฐชยา อุ่นสอน ชั้น ป4/2
เข้าร่วมการแข่งขัน GH BANK เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2011 Taekwondo Dance

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
.. .....webmaster [8 ก.ย. 2554] เข้าชม 728
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล เข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง ประจำปี 2554
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัล ดังนี้

ด.ช.ภัทรพล สุขสำราญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ประเภทชาย) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554
ได้รับถ้วยพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเจษฎา เจือไธสง ได้รับรางวัล ชมเ.. .....webmaster [6 ก.ย. 2554] เข้าชม 998
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ช. ธีรเมธ นาคเอี่ยม นักเรียน ชั้น ป.1/6 นักกีฬา เทควันโด
ได้รับรางวัลดังนี้

1 ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง Junior Taekwondo Championship 12 nd
2. ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง (การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ยุวชนต้านภัยยาเสพติด) “ดาวรุ่งมุ่งสู่ฝัน” ครั้งที่ 2 วันที่ 25/6/54 (โรงเรียนพรองทิพย ลาดกระบัง)
3. ได้รับเหรียญทอง Truevisions (The Mall) .. .....webmaster [6 ก.ย. 2554] เข้าชม 715
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ญ.กัญญ์วรา ไหมหรือ ป.2/3
เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ Born To Be The Star ณ สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2554 ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้

1. ฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทอง
2. ฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงิน
3. เกาะโฟมเตะเท้า 25 เมตร เหรียญทอง
4. กรรเชียง 25 เ.. .....webmaster [2 ก.ย. 2554] เข้าชม 776
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ด.ช. ณภัทร ศรีติมงคล (น้อง บอล) ป.3/6
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ มหานครเกมส์ ซึ่งรับสมัครตัวแทนนักเรียนจาก กรุงเทพฯ และ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจัดการแข่งขันโดย กองการสำนักวัฒนะธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ลงสมัครรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี พิกัดน้ำหนัก 24-27 กิโลกรัม ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหน.. .....webmaster [2 ก.ย. 2554] เข้าชม 810
[หน้าก่อน = 66] กำลังแสดงหน้าที่ 67/89 [หน้าถัดไป = 68]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th