[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 444 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนลาซาล เข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงสากล ระดับช่วงชั้นที่ 3
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ชนะเลิศ ด.ญ.จิรัชญา ด้วงสว่าง ม.3/1
อันดับ 2 ด.ญ.ชไมพร ฟางทสวัสดิ์ ม.3/2
อันดับ 3 ด.ช.คุณานนต์ นเรนทร์สุทธิ์ ม.2/8
อันดับ 4 ด.ญ.รัตนวดี วงศ์วรชาติ ม.2/3
อันดับ 4 ด.ญ.ธันย์ชนก นิจจันพันธ์ศรี ม.3/1
อ.. .....webmaster [2 ธ.ค. 2551] เข้าชม 1038
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลาซาลเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำมัณฑนา สปริ๊นเตอร์ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551

รุ่นอายุ 7 ปี ชาย
1. เด็กชายชาญชล พิมสิม 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
2. เด็กชายกลย์สักก์ ผนิตชรางกุล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

รุ่นอายุ 8 ปี ชาย
1. เด็กชายปณิธาน วีรธนาภรณ์ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

รุ่นอายุ 9 ปี ชาย
1. เด็กช.. .....webmaster [2 ธ.ค. 2551] เข้าชม 915
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนลาซาล เด็กชายจารุทัศ เชยสุวรรณ
เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำในรายการ โลมาน้อย แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551
รุ่นอายุ 11 ปี ชาย ได้รางวัล 6 เหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 2.. .....webmaster [2 ธ.ค. 2551] เข้าชม 715
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนลาซาล ระดับช่วงชั้นที่ 4
เข้าร่วมแข่งขันการประกวดสื่อสร้างสรรค์ระดับประเทศ Flash Animation Presentation เรื่อง "แนวพระราชดำริกับภาวะโลกร้อน" ได้รับรางวัลชมเชย และเงินรางวัล 10000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1. นายปวิธ ตันติแก้วฟ้า ม.6/3 webmaster [26 พ.ย. 2551] เข้าชม 760
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนลาซาล ระดับช่วงชั้นที่ 4
เข้าร่วมแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม SPSS ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC) เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2551 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมเงินรางวัล 12000 บาท และโล่รางวัล
1... .....webmaster [26 พ.ย. 2551] เข้าชม 761
[หน้าก่อน = 84] กำลังแสดงหน้าที่ 85/89 [หน้าถัดไป = 86]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th