[ Home | กลับหน้าหลัก |

จํานวนผลงานนักเรียนทั้งหมด 445 คนค้นหาผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียนทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าร่วมประกวดวาดภาพ-ระบายสี ในหัวข้อ “เยาวชนและสัตว์น้ำ”
(Youth and Fish Drawing-Competition)
เพื่อเพิ่มความตระหนักของนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย
โดยผ่านศิลปะการวาดภาพระบายสี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
ณ ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค
ตัว.. .....webmaster [11 ส.ค. 2559] เข้าชม 390
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ชมรมเทเบิลเทนนิส
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา รายการ SET All Thailand Table Tennis Championships 2016 Circuit 1 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 และรายการกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ผลปรากฏว่า มีนักเรียนได้รับรางวัลชน.. .....webmaster [4 ส.ค. 2559] เข้าชม 468
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล ได้เข้ารับโล่ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษา
เขตบางนา
ประจำปี 2559
จาก นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.. .....webmaster [4 ส.ค. 2559] เข้าชม 372
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลาซาล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการประกวดนิทรรศการ "พระคุณแผ่นดิน"
งานสามัคคี คือพลัง สร้างสรรค์ประเทศไทย
วันที่ 30 กรกฏาคม 2559.. .....webmaster [1 ส.ค. 2559] เข้าชม 364
โรงเรียนลาซาล ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายฐนวัฒน์ จิณวุฒิ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2016
WMI-Word Mathematics Invitational
ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2559
ณ ประเทศมาเลเซีย
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมวุฒิบัตร.. .....webmaster [1 ส.ค. 2559] เข้าชม 394
[หน้าก่อน = 26] กำลังแสดงหน้าที่ 27/89 [หน้าถัดไป = 28]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ]

โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯ 752 ซอยลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 0-2393-3510 Copyright 2007, All Right reserved.
แนะนำ ติชม WebMaster : webmaster@lasalleschool.ac.th